13.12.2016

III tydzień Adwentu

Za nami III niedziela Adwentu nazywana Niedzielą Gaudete czyli Niedzielą Radości. Liturgia słowa wzywa nas do radości i cierpliwego wyczekiwania na przyjście Zbawiciela, które jest blisko. Owa radość i nadzieja wiążą się z przyjściem prawdziwego Mesjasza na świat, który niesie wybawienie ubogim, chorym, samotnym i nieszczęśliwym.
Adwent to czas duchowego przebudzenia, oczyszczenia i wyciszenia, co jest niezwykle trudne dla naszego pokolenia. W gąszczu codziennej krzątaniny i przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia trzeba zatrzymać się w Adwencie, aby móc prawdziwie spotkać się z Panem, aby rodzący się w Betlejem malutki Jezus narodził się także w naszych czystych i uporządkowanych sercach.

Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania, jak również doskonałą okazją do podjęcia duchowych ćwiczeń, aby w szczególnym skupieniu i wyciszeniu odnaleźć drogę do Boga wybudzając się z duchowego snu. Pomocna w owym przebudzeniu może stać się spowiedź święta, która pozwoli uwolnić się z kajdan grzechu i niewolnictwa złych przyzwyczajeń. Spróbujmy podjąć wysiłek i zrobić rachunek sumienia, zastanowić się nad swoim postępowaniem, żałować za popełnione grzechy przystępując do sakramentu pokuty. Liturgia adwentowa przepełniona radością wzywa każdego do przyjęcia Światłości Prawdziwej co jest możliwe za pośrednictwem sakramentu pokuty i pojednania. Niech rodzący się Zbawiciel zagości w naszych czystych sercach.

Ten tydzień jest szczególnym czasem w naszej parafii. Okazja do spowiedzi adwentowej w czwartek 15.12. – według następującego porządku:

  • Wrząca – godz. 16.00
  • Słonowice – godz. 16.30
  • Tychowo – godz. 18.00