1.12.2019

Inwestycje w parafii

Ostatnie pół roku to czas inwestycji i prac remontowych na terenie naszej parafii. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było częściowe odrestaurowanie zabytkowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele w Słonowicach. Ołtarz pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.

Prace konserwatorskie polegały na odnowieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz utrwaleniu i złoceniu oryginalnej warstwy malarskiej zabytkowego ołtarza. Koszt inwestycji wyniósł 62 tys. złotych, z czego 31 tys. zł udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, około 24,5 tys. zł z budżetu Gminy Kobylnica oraz 6,5 tys. zł stanowił wkład własny parafii.

Dobiegły końca również prace związane z odnowieniem i pozłoceniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującej się w kościele parafialnym. Łącznie parafia z środków własnych przeznaczyła kwotę 6 500 tys. zł na renowację i pozłocenie ołtarza. Renowacja i pozłocenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej kosztowała 4 tys. złotych. Fundatorami renowacji byli Ksiądz Proboszcz (3 tys. zł) oraz Pani Majdańska (1000 zł).

Ksiądz Proboszcz wraz z władzami Gminy Kobylnica stara się o pozyskanie kwoty 140 tys. zł na dokończenie renowacji zabytkowego ołtarza głównego w Słonowicach.

Kolejną z inwestycji było wyremontowanie nawierzchni przy kościele w Tychowie. Władzom Gminy Sławno udało się pozyskać z zasobów województwa zachodniopomorskiego kostkę granitową, którą wyłożono teren przy filialnym kościele. Prace zostały wsparte finansowo dotacją z Urzędu Gminy w Sławnie w kwocie 10 tys. zł, dotacją Gospodarstwa Rybnego w Tychowie w kwocie 2 tys., Koło Łowieckie Leśna Polna 500 zł.

Reszta środków finansowych pochodzi z wielkiej ofiarności mieszkańców Tychowa. Ksiądz Proboszcz dziękuje za bezpłatne wypożyczenie sprzętu i pomoc: Sołtysowi Tychowa Panu Leszkowi Kos wraz z rodziną, Panu Józefowi Kozłowskiemu z Tychowa, Panu Piotrowi Kozak z Warszkówka, Panu Mateuszowi Rodewald z Wrześnicy, Radzie Parafialnej z Tychowa.

Ksiądz Proboszcz dziękuje wszystkim, którzy pomagali przy pracach fizycznych, poświęcili swój czas. Niech Jezus Chrystus błogosławi wszystkim w życiu codziennym.

Ostatnią z inwestycji było wykonanie witrażu przedstawiającego św. Michała Archanioła do kaplicy we Wrzącej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 tys. zł. Środki finansowe udało się pozyskać dzięki parafianom z Wrzącej, którzy składają dobrowolne ofiary przeznaczane na prace remontowe kaplicy.