21.12.2020

IV Niedziela Adwentu

W ostatnią Niedzielę Adwentu wysłuchaliśmy Ewangelii o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny. Anioł powiedział do Maryi „Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Maryja zmieszała się na te słowa, stanęła przed aniołem Gabrielem w pokorze i rozważała sens tego pozdrowienia. Anioł widząc zakłopotanie Maryi zwrócił się do Niej „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Maryja wierząc bezgranicznie Bogu, przyjęła Jego wolę mówiąc „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Maryja w ten sposób wyraziła swoją wiarę, zaufała obietnicom Boga i z pokorą przyjęła Jego wolę. „Całe Jej ziemskie życie było pielgrzymką wiary. Również Ona – podobnie jak my – kroczyła w mroku, spodziewając się rzeczy, których się nie widzi. Znała sprzeczności tego ziemskiego życia. Otrzymała obietnicę, że Jej Syn otrzyma tron Dawida, ale w chwili Jego narodzenia nie było dla Niej miejsca nawet w gospodzie. Pomimo tego, Maryja wierzyła. Anioł powiedział Jej, że Jej dziecię będzie nazwane Synem Bożym: ale Ona widziała Go spotwarzonego, zdradzonego, skazanego, osamotnionego w śmierci jak łotra na krzyżu. Również wtedy Maryja wierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana i że dla Boga nie ma nic niemożliwego”( Jan Paweł II „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”). Maryja swoją pokorną i ufną postawą, a także głęboką wiarą w Bożą Opatrzność uczy nas tego, abyśmy wszystko postawili na Boga i tak jak Ona oddali Jemu całe swoje życie.

U progu Bożego Narodzenie powiedzmy Bogu TAK za Maryją. To jest właśnie ten czas, aby ponownie się nawrócić i przygotować serce na spotkanie z Panem.