27.07.2020

„Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy”

Nowy rozpoczynający się tydzień pracy i wypełniania codziennych obowiązków warto rozpocząć od skoncentrowania się na słowach jakie Bóg kieruje do każdego z nas w dzisiejszych czytaniach liturgicznych. Są one niezwykle ważne w kontekście dokonujących się obecnie zmian w przestrzeni społecznej, które napędzane są rządzą wzbogacenia się, robienia kariery, bycia modnym i popularnym. Tempo życia, szybkość przepływu informacji i propagowany wygodny styl życia wpędzają nas w pułapkę pychy, dobrobytu, materializmu odsuwając od tego, co jest najważniejsze a więc kroczenia drogą wiary, wypełnianiu dekalogu, budowania relacji z Bogiem, aby móc później cieszyć się pełnym szczęściem w wieczności.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Jeremiasza uświadamia nam, że pokładanie ufności w dobrobycie odsuwa nas od Boga. Wspomniany pas symbolizuje poczucie stabilności. Jednak przesadna pycha i zarozumiałość doprowadziły do „zbutwienia tego pasa”, a więc odrzucenia wiary i odsunięcia się od Boga przez lud Izraela. Jezus wprost mówi, że nie możemy kierować się zatwardziałym sercem, że mamy odrzucić pychę i wsłuchać się w Jego głos wykazując „posłuszeństwo Jego słowom”.

Natomiast poprzez przypowieść o ziarnku gorczycy i kwasie chlebowym Jezus pragnie powiedzieć nam, że Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, bo „jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”, co oznacza, że jeśli będziemy mieli wiarę choć tak niewielką jak ziarnko gorczycy to z mocą Bożą jesteśmy wstanie nieustanne do tej wiary wzrastać umacniając prawdziwą relację z Bogiem. Wystarczy bezgranicznie zaufać i oddać się Jego woli odrzucając to wszystko czym kusi nas współczesny świat, abyśmy nie dali się sprowadzić na manowce grzechu. Otwórzmy się więc na działanie Ducha Świętego i miejmy siłę do tego, aby głosić Chrystusa z całą mocą.