7.10.2018

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami

Październik to miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Gromadzimy się w kościołach i kaplicach, aby oddać cześć Maryi wypowiadając przepiękne pozdrowienie anielskie. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”, a więc słowa skierowane do Maryi przez samego Boga, które posiadają niezgłębioną treść pozostając w ścisłej łączności z tajemnicą Odkupienia.

Różaniec to bardzo prosta i głęboka modlitwa, która potrafi zdziałać cuda. Jest bronią przeciw wszelkiemu złu, pomaga odnaleźć pokój w sercu, przybliżyć się do Boga, jest źródłem siły nie tylko w chwilach radości ale otuchą w chwilach smutku i troski. Odmawiając różaniec rozważamy życie Chrystusa i tajemnice zbawienia przy szczególnej obecności Matki samego Boga. Pobożne odmawianie różańca jest wyjątkowym obcowaniem z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki.

Maryja objawiając się sześć razy trzem pastuszkom z Fatimy Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji za każdym razem prosiła o codzienną modlitwę różańcową. Jest ona dostępna dla każdego. Różaniec można odmawiać indywidualnie lub we wspólnocie, w drodze do szkoły czy pracy. Każdy moment w ciągu dwudziestu czterech godzin jest dobry. Nawet jedna cząstka różańca umocni wiarę w Jezusa Chrystusa.

Matka Boża wzywa nas do codziennego odmawiania modlitwy różańcowej. Pragnie, abyśmy z wiarą i ufnością wypowiadali to piękne pozdrowienie anielskie wypraszając pokój dla nas samych i całego świata. O potędze tej modlitwy mówiła błogosławionemu Alanusowi de la Roche zapewniając, że: „ci, którzy będą gorliwie odmawiali różaniec otrzymają wszystko o co poproszą”.