21.05.2023

Maj – miesiąc Maryjny

„Dziś gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da…”

Słowa tej przepięknej pieśni w sposób szczególny wybrzmiewają w maju – miesiącu oddawania czci Matce Bożej. Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku bo to wtedy przyroda budzi się do życia, drzewa zachwycają zielonym kolorem a ptaki wyjątkowym śpiewem przypominają o swoim istnieniu. Piękno otaczającej nas przyrody niejako przypomina nam o pięknie Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa. O Jej oddaniu, pokorze, trosce, prostocie i ufności.

Tak i my poprzez wychwalanie Jej wielorakich tytułów w Litanii Loretańskiej jak co roku mamy na nowo odkrywać Jej piękno i moc. Bo właśnie kto jak nie Matka da ukojenie swym dzieciom? Bo kto jak nie Matka da schronienie? Bo kto jak nie Matka jest blisko swych pociech?

„Matko, która nas z nasz z nami swymi bądź na drogach nam nadzieją świec z Synem Twym z nami idź”. Matko przyjdź do nas i drogę nam wskaż, która będzie prowadzić do Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Matko Kościoła – módl się za nami

Panno wierna – módl się za nami

Uzdrowienie chorych – módl się za nami

Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami

Wspomożenie wiernych – módl się za nami

Królowo pokoju – módl się za nami Królowo Polski – módl się za nami