2.03.2022

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”

Środą Popielcową w Kościele rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Kapłan podczas Eucharystii posypie nasze głowy popiołem wypowiadając słowa: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Ten pokutny akt ma nam uświadomić, że zmierzamy nieustannie w ziemskiej pielgrzymce do Domu Ojca. Okres Wielkiego Postu to czas głębokiego nawrócenia, refleksji oraz zastanowienia się nad jakością życia duchowego, aby nie było ono martwe i opanowane przez złe uczynki oraz grzech.

Dziś w sposób szczególny zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie modlimy się o pokój w Europie, o opamiętanie dla tych, którzy czynią zło, wzniecają ogień narażając na śmierć niewinnych ludzi. Odpowiadamy na apel papieża Franciszka, który wzywa ludzi wierzących i niewierzących do modlitwy i postu. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.

W  centrum wielkopostnych rozważań znajduje się Krzyż – znak prawdziwej Miłości Boga do człowieka. W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie naszego Pana podejmujemy trud nawrócenia przez modlitwę, post i jałmużnę. Dodatkowo uczestnictwo w przepięknych nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach, Triuduum Paschalnym oraz rekolekcjach wielkopostnych przyczynią się do pogłębienia wiary i odnowienia więzi duchowej z samym Bogiem.  

Wielki Post to czas „głębokiej prawdy, która nawraca, rodzi nadzieję i przywraca wszystko na swoje miejsce wnosząc pokój. Jest to czas refleksji nad stosunkiem do naszego Ojca. Jest to czas, w którym uświadamiamy sobie wzajemną odpowiedzialność jeden za drugiego. Czas, który uwalnia nas od naszego egoizmu i naszej małostkowości oraz złośliwostek i naszej pychy. Czas, który nas oświeca i wskazuje nam, jak mamy służyć według wzoru Chrystusa”. Z pokorą i miłością wpatrujmy się w ukrzyżowanego Jezusa, który daje siłę do podejmowania nieustannego trudu nawrócenia.

Niech Wielki Post będzie okazją do przemiany serc naszych, szczególnie głębokiej refleksji i opamiętania w tych trudnych czasach, kiedy zło panoszy się zbierając swoje żniwo. Módlmy się o pokój na Ukrainie i w całej Europie. Prośmy dobrego Boga o zatrzymanie fali zła i zakończenie ludzkich tragedii.

KRÓLOWO POKOJU – MÓDL SIĘ ZA NAMI