5.03.2023

Nie zmarnujmy czasu łaski

W pierwszą niedzielę miesiąca tradycyjnie w naszej parafii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo miało charakter dziękczynno-błagalny. Dziękczynny za dar Eucharystii a błagalny o rozpalenie na nowo w sercach płomienia wiary.

W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz za dar niedzieli jako siódmego dnia, w którym Bóg po stworzeniu świata odpoczywał. To On ofiarował nam niedzielę – siódmy dzień tygodnia aby po trudach codzienności, pracy, obowiązkach móc cieszyć się z dnia odpoczynku i wytchnienia. Niedziela jest dniem świętym szczególnie dla ludzi wierzących. Uczestnicząc w Eucharystii doświadczamy umocnienia w wierze, nadziei i miłości, ładujemy duchowe akumulatory, czerpiemy ze źródła Słowa, odbywamy najpiękniejsze i najważniejsze spotkanie minionego tygodnia. Gromadzimy się w kościołach i kaplicach aby spotkać się z Bogiem, wyrazić wdzięczność za otrzymywane każdego dnia łaski oraz prosić o wsparcie i opatrzność na kolejne dni zmagania się z codziennością i krzyżem różnych obowiązków. Niedziela to czas wytchnienia, spotkań rodzinnych, odpoczynku. Sens jej przeżywania jest wtedy kiedy ukoronujemy ją spotkaniem w Eucharystii z Bogiem. To On nas wypatruje i zaprasza bo pragnienie abyśmy kroczyli każdego dnia za Jezusem. Jak powiedział Ksiądz Proboszcz „Niedzielna Msza Święta jest diamentem w kolii czasu”. Dopóki żyjemy mamy szansę tę kolię nieustannie koronować najpiękniejszymi diamentami jakimi są szczere spotkania z Bogiem w Eucharystii.

Wielki Post jest doskonałą okazją do tego aby powrócić na drogę wiary. Wiary, którą umacniamy poprzez modlitwę, nabożeństwa, adorację. Niech wnikliwsze i głębsze spojrzenie na modlitwę, post i jałmużnę pozwoli nam przeżyć ten święty czas w duchu nawrócenia i odnowy życia duchowego. Nie zmarnujmy czasu łaski.