3.10.2021

„Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi”

3 października br. w XXVII Niedzielę Zwykłą gościliśmy ks. Piotra Skibę – ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego. Dziś w sposób szczególny modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji.

Ks. Piotr rozważanie rozpoczął od zwrócenia uwagi na wyjątkowość psalmu, który wyśpiewaliśmy: „Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi” – to znaczy niech zawsze darzy nas swoimi nieskończonymi łaskami i prowadzi przez życie tak, abyśmy czerpali z Jego największych darów, bo „szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami”. W tym miejscu ks. Skiba nawiązał do tego, że każdy z nas został powołany do pełnienia jakieś roli w swoim życiu. Większość z nas została powołana do małżeństwa – sakramentalnego związku kobiety i mężczyzny, którzy opuszczają swoich rodziców i stają się jednym ciałem o czym było dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju oraz fragment Ewangelii według św. Marka. Są również tacy, którzy rozpoznając w sercu głos Pana postanawiają wstąpić do seminarium. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie trudne ze względu na istniejącą „kulturę tymczasowości” – żyjemy teraźniejszością, martwiąc się o codzienny byt. Jesteśmy przytłaczani wieloma informacjami, panującymi we współczesnym świecie trendami, modą przez co zapominamy czasami się wsłuchać we własne serce. A przecież każdy z nas bez wyjątku został powołany przez Boga do wypełniania jakiegoś zadania, niezależnie czy jest to powołanie do życia rodzinnego czy duchownego.

Prośmy więc Boga o pomoc i wytrwałość w wypełnianiu Jego woli tu na ziemi oraz szczególnie o nowe powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego z naszej diecezji.