12.01.2020

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę Chrztu Pańskiego wspominamy nasz własny chrzest, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty ludzi wierzących. Przez odrodzenie z wody i Ducha Świętego, staliśmy się umiłowanymi dziećmi Bożymi. Papież Franciszek do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie powiedział, że przez chrzest „jesteśmy przedmiotem radości Boga, zaangażowanymi w wielką misję, aby głosić i świadczyć wszystkim ludziom bezgraniczną miłość Ojca”.

Wsłuchując się dzisiaj w Ewangelię według św. Mateusza jesteśmy świadkami dialogu pomiędzy Jezusem proszącym o chrzest a Janem Chrzcicielem, który chce tego chrztu odmówić z uwagi na wielką moc Jezusa Syna Bożego mówiąc: „to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus jednak pragnie przyjąć chrzest, co zaskakuje Jana Chrzciciela. Przez ten akt Chrystus niweluje ogromny dystans pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a przez chrzest dokonujący się w Jordanie „wypełnia się wszystko co sprawiedliwe”, czyli dokonuje się solidarność ze słabym i grzesznym człowiekiem. Bóg poprzez swoją pokorę i niezgłębioną miłość jest blisko swoich dzieci. O wspomnianej sprawiedliwości pisał także Prorok Izajasz, która wypełniała się w postawie łagodności Sługi Bożego, ponieważ „nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku”. Jezus uczy nas łagodności, pokory, prostoty, szacunku, czynienia dobra i miłości. Na wzór Jezusa, w którym Bóg ma upodobanie mamy podejmować trud nawracania innych, dając prawdziwe świadectwo wiary.

W niedzielę Chrztu Pańskiego odkrywamy nasz chrzest, dlatego też niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam coraz bardziej zrozumieć dar chrztu i coraz konsekwentniej nim żyć w sytuacjach każdego dnia.