10.01.2016

Niedziela Chrztu Pańskiego

Dziś w Kościele obchodzimy niedzielę Chrztu Pańskiego. Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, przez który zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i staliśmy się dziećmi bożymi. Nasze myśli kierują się do kościołów i chrzcielnic, w których kapłan polewając nasze głowy wodą zmył z nas grzech pierworodny.

Przez chrzest święty uzyskaliśmy cztery prawa:

  1. prawo Ojca – staliśmy się dziećmi Boga, do którego możemy się zwracać Ojcze,
  2. prawo Komunii – chrzest święty jest sakramentem, dzięki któremu możemy przyjąć Komunię Świętą,
  3. prawo pomocy osobom ochrzczonym przez wsparcie duchowe i materialne, dla tych którzy cierpią niedostatek,
  4. prawo dziedziczenia Bożego.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza zwraca naszą uwagę szczególnie na nienatarczywe działanie łaski bożej tak, że Bóg nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę, nie uwłaszcza godności człowieka.

Złóżmy akt dziękczynienia swoim rodzicom i rodzicom chrzestnym, którzy wzięli na siebie obowiązek i odpowiedzialność wychowania nas w wierze, wskazując dobrą drogę do Boga.