14.04.2019

Niedziela Męki Pańskiej

Niedziela Męki Pańskiej inaczej nazywana Niedzielą Palmową wprowadza nas w istotę nadchodzących wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Obchodzona jest na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Święcone podczas Eucharystii palmy symbolizują męczeńską śmierć, zwycięstwo oraz zmartwychwstanie.

Najważniejszym momentem niedzielnej uroczystości jest odczytanie Męki Pańskiej. Lud, który z radością i należytą czcią witał Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, wykrzykiwał:  Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! wyda później niesłuszny i niesprawiedliwy wyrok, skazując Go na śmierć krzyżową.

Dziś nasze spojrzenia w sposób szczególny koncentrują się na Krzyżu, który jest źródłem niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.