20.03.2016

Niedziela Męki Pańskiej

Niedzielą Męki Pańskiej nazywanej również Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. W liturgii upamiętniamy uroczyste przybycie Jezusa Chrystusa wraz z uczniami do Jerozolimy na Święto Paschy, pięć dni przed ukrzyżowaniem.

Podczas Eucharystii kapłan święci przyniesione przez wiernych palmy na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do Jerozolimy. Palma symbolizuje męczeńską śmierć oraz triumf i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zwyczaj święcenia palem został wprowadzony w XI wieku. Jednak w tradycji Kościoła Niedziela Palmowa znana jest już od IV wieku. W Polsce obchodzona od średniowiecza.

Kluczowym momentem podczas Eucharystii oprócz radosnego poświęcenia palem jest odczytanie Męki Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób zostaje podkreślony nierozerwalny triumf Chrystusa z Jego ofiarą. Niedziela Palmowa jest radosnym świętem przypominającym o zmartwychwstaniu i zbawieniu oraz jest zapowiedzą życia wiecznego.

W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych, symbolizując triumf, zmartwychwstanie i zbawienie. Mimo to uroczystość ma wymowę radosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Chrześcijańskie tajemnice wiary przenikają się wzajemnie – chwała i radość tworzą nierozdzielną całość z cierpieniem a w męce zapowiedziane jest zmartwychwstanie i zbawienie.