27.03.2018

Niedziela Palmowa

VI niedziela Wielkiego Postu

Przed nami wyjątkowy czas – Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.

Wielki Poniedziałek
Tychowo – msza św. godz. 18.00 w intencji zmarłego Bogdana Tworek z racji urodzin. Intencja rodziny ze Ślaska. Od 17.30 spowiedź.

Wielka Środa
Słonowice – msza św. godz. 16.30 w intencji zmarłej Genowefa Pawlik m-c po pogrzebie (Nowenna do NMP). Od 16.00 spowiedź. Kancelaria parafialna czynna od godz. 17.00

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii.

Słonowice – msza św. godz. 18.00 w intencji zmarłych: Ks. Zdzisława Serwy, Ks. Bolesława Drochomireckiego.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy – odśpiewamy Gorzkie Żale.

Tychowo – msza św. godz. 16.30

Wielki Piątek (Obowiązuje post ścisły)
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić – może to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w domu w centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to możliwe, weźmy tego dnia udział w parafialnej Drodze Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej – jest ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pamiętajmy, by udać się na adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne pielgrzymowanie ma swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.

Słonowice – Liturgia Wielkiego Piątku godz. 18.00. Od 17.30 Droga Krzyżowa. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 21.00.

Tychowo – Liturgia Wielkiego Piątku godz. 16.30. Adoracja do 20.00.

Wielka sobota
Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej – jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki.

Słonowice – Liturgia Wielkiej Soboty godz. 18.00 w intencji zmarłego Władysława Adamek w 4 rocznicę śmierci. Adoracja Pana Jezus w Grobie do godz. 21.00.

Tychowo – Liturgia Wielkiej Soboty godz. 16.30. Adoracja do godz. 20.00.

Święcenie pokarmów
Runowo sławieńskie godz. 10.00
Dobrzęcin godz. 10.15
Komorczyn godz. 10.30
Słonowice godz. 10.45
Słonowice Stacja godz. 11.00
Słonowiczki godz. 11.15
Wrząca godz. 11.30
Ściegnica 11.45
Tychowo godz. 12.00
Bzowo godz. 12.15
Kczewo godz. 12.30

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 01.04.2018
Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą św. rezurekcją (łać. resurrectio- oznacza Zmartwychwstanie) która zapowiada uroczyste bicie w dzwony,głoszące że Chrystus powstał z martwych.

Słonowice – godz. 6.00 – msza św. rezurekcyjna w intencji zmarłych z rodziny Ulrych.
Tychowo – godz. 8.00 – msza św. w intencji zmarłego Tadeusza Michalskiego w 30 rocznicę śmierci.
Wrząca – godz. 13.00 – msza św. w intencji zmarłej Grażyny Przybysz z racji imienin.

Poniedziałek Wielkanocny 02.04.2018 – zbiórka na KUL i wydział Teologiczny W Szczecinie.
Słonowice – godz. 9.30 – w intencji Anity i Leszka Adamek 25 rocznicy ślubu. 25 urodziny Alicji.
Tychowo – godz. 11.00 – w intencji Chrztów: Zuzanna Sękowska, Maria Graszkiewicz.
Wrząca – godz. 13.00 – w intencji zmarłych: Marianna, Mieczysław, Jerzy, Leszek Skepiec, Edward, Zdisław, Mariannę Morawską.

Zapraszam OSP z Wrzącej do adoracji przy Bożym Grobie oraz udziału w Rezurekcji.

– Dziękuję za ofiary złożone na tace oraz za sprzątanie kościoła.
– W poniedziałek od godz. 9.00 odwiedzę chorych naszej parafii
– Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele parafialnym spotkanie rodziców kl. III