30.12.2018

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Pierwsza niedziela w oktawie Bożego Narodzenia poświęcona jest Świętej Rodzinie – Jezusowi, Maryi i Józefowi. Ta kolejność nie jest bez znaczenia, ponieważ pierwsze miejsce w życiu rodzinnym powinno należeć do Boga. Maryja zaś jest wzorem duchowej opieki, matczynej miłości i niezgłębionej troski a Józef objawia się jako mąż sprawiedliwy, będąc wzorem męstwa i ojcostwa.

Święta Rodzina stanowi jedyny i niepowtarzalny wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, ponieważ jest uosobieniem pięknej miłości, wzajemnego szacunku, skromności i pokory.

Dziś z listu świętego Pawła do Kolosan usłyszeliśmy:

„Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem (…) przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy ”

Budowanie życia rodzinnego na mocnym fundamencie wiary jest gwarantem prawdziwego szczęścia, a przywołany pokój Chrystusowy niech będzie ukojeniem w codziennym trudzie i siłą do pokonywania wszelkich trudności, na które narażone są rodziny we współczesnym świecie. Kiedy po ludzku brakuje nam sił zawierzmy całe nasze życie rodzinne Bogu.

Dziś na każdej mszy świętej małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.