5.04.2020

Obchody Wielkiego Tygodnia

Drodzy parafianie: siostry i bracia, kochane dzieci

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień

W Wielkim Tygodniu chcemy towarzyszyć Jezusowi, być przy nim w tych trudnych pełnych boleści i cierpienia chwilach bo „Miłości nie udowadnia się słowami”. – Nikołaj Gogol

Sprawdzianem miłości do Jezusa jest wierność, trwanie poprzez modlitwę, wyrzeczenie, pokorę cichość,

W praktyce codziennego dnia; więcej się modlę, przebaczam, staram się zmieniać na lepsze, pracuję na swoimi wadami, podejmuję wyrzeczenia dla Jezusa za zbawienie świata.

Wielki Czwartek

w tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii, które to dokonały się podczas Wieczerzy w Wieczerniku, gdzie Jezus Chrystus umył nogi Apostołom oraz przemienił chleb i wino w Ciało Swe i Krew.

Wielki Piątek

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić – Postarajmy się w domu w centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w tym jeden do syta i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych).  Jeżeli jest to możliwe, odprawmy w domu lub kościele prywatną Drogę Krzyżową, adorujmy krzyż Pana Jezusa.

WAŻNE

Klękając przed krzyżem odprawmy spowiedź św. wyznajmy nasze grzechy Jezusowi tak jak w konfesjonale i prośmy o miłosierdzie. Po ustaniu pandemii pójdźmy do spowiedzi jeszcze raz wyznać te grzechy, które Bóg już nam przebaczył.

Duchowo przyjmijmy komunie św.

Wielka Sobota

W tym dniu Kościół milczy – jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim.

Zapraszam do prywatnej modlitwy w Kościele parafialnym w Słonowicach przy Grobie Pańskim.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POTRAW ŚWIĄTECZNYCH – proszę odmówić i pokropić pokarmy wodą święconą.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Módlmy się wspólnie o ustanie pandemii w Polsce i na świecie,

Pamiętajmy o tych, którzy troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Z serca wszystkim błogosławię oraz zapewniam o pamięci modlitewnej.

Proboszcz

Ksiądz Krzysztof

Pani Jasnogórska Królowo Polski – módl się za nami