22.09.2015

Odpust ku czci św. Stanisława Kostki- patrona naszej parafii

W niedzielę, 20 września 2015 roku w naszej parafii obchodziliśmy uroczysty odpust ku czci św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży, a przede wszystkim naszej wspólnoty parafialnej. Eucharystii przewodniczył ks. Cezary Lesikowski, który mieszkał i wychowywał się we Wrzącej. Gościliśmy również ks. Ireneusza Nowaka i ks. Krzysztofa Korniaka.

Ks. Cezary w swoim kazaniu przybliżył postać i życiorys św. Stanisława, który w tak krótkim życiu (zmarł mając zaledwie 18 lat) wykazał się gorliwą wiarą, skromnością i prostotą serca. Stanisław szczególnie oddawał się adoracji Najświętszego Sakramentu oraz swoje życie całkowicie powierzył w ręce Matki Bożej. Na tle pułapek współczesnego świata, pożądliwości ciała, troski o sprawy materialne, brutalności, obłudy, sensacji i kłamstwa, rządzy władzy, poplątanych ścieżek, zagubienia, nałogów i niechcianego, doskwierającego osamotnienia, św. Stanisław jest niedoścignionym wzorem życia szczególnie dla młodego pokolenia.

Po mszy świętej wierni przeszli w procesji wokół kościoła. Ks. Cezary poświęcił również witraż przedstawiający św. Stanisława Kostkę. Uroczystości odpustowe zakończył przykościelny festyn parafialny, z którego dochód zostanie przeznaczony na remont parafialnej zakrystii. Tradycyjnie na wiernych czekała moc atrakcji w postaci smakołyków z grilla, domowych ciast, konkursów dla dzieci oraz loterii, w której nagrodą główną był rower.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i uświetnienie uroczystości: organistkom p. Asi i p. Dorocie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzącej, p. Adamowi Nowodworskiemu za oprawę muzyczną, p. Karolinie Jaworskiej i p. Annie Okupnej za poprowadzenie części rekreacyjnej, wszystkim paniom zaangażowanym w sprzedaż przygotowanych smakołyków oraz wszystkim obecnym za wspólną modlitwę.