27.09.2020

Odpust ku czci św. Stanisława Kostki

18 września br. w kościele parafialnym obchodziliśmy uroczysty odpust z okazji wspomnienia  patrona parafii św. Stanisława Kostki. Mszy świętej przewodniczył ks. Dawid Andruszczyk – kapelan szpitala wojewódzkiego w Słupsku. W tym szczególnym dniu rodzicie podczas mszy świętej nałożyli swoim dzieciom krzyże, z którymi już niedługo przystąpią do sakramentu bierzmowania, o którym mówi się, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Taką dojrzałością niewątpliwie charakteryzował się św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.

Ks. Dawid kazanie rozpoczął od wyrażenia wdzięczności, że mógł uczestniczyć w najważniejszym święcie parafii. W swoim kazaniu podkreślał ogromną dojrzałość chrześcijańską św. Stanisława Kostki pomimo jego bardzo młodego wieku. Kapłan nawiązał również do tego, że bardzo często zadajemy Bogu pytanie dlaczego odbiera życie młodym osobom. Wyjaśnił, że w przypadku św. Stanisława Kostki było inaczej, ponieważ miał piękne i dojrzałe życie. Pierwszych zasad wiary nauczył się od matki, która była dla niego wzorem głębokiej pobożności. Św. Stanisław jest dla nas wszystkich przykładem świętości, niezwykłej pokory oraz wytrwałości w modlitwie. Ks. Dawid nawiązał również do swojego doświadczania cierpienia w salach słupskiego szpitala. Bardzo często jest świadkiem kiedy ludzie u kresu życia jednają się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. Tak też było ze św. Stanisławem Kostką, który pomimo sprzeciwu rodziców wstąpił do zakonu jezuitów zgodnie ze swoim powołaniem i pragnieniem serca. Ks. Dawid zachęcał abyśmy spośród różnych wartości wybierali zawsze te, które prowadzącą do Boga i idąc za przykładem patrona parafii dążyli do świętości.

Św. Stanisław Kostka prowadził wzorcowe życie. Jego pokora, niezłomność w wypełnianiu powołania, modlitwa i dojrzałość chrześcijańska niech będą dla nas źródłem duchowego wzmocnienia.