7.01.2018

Oktawa Bożego Narodzenia

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na święta Bożego Narodzenia, ponieważ jest to szczególny i magiczny czas, czas rodzinnych spotkań w atmosferze miłości, pokoju i szacunku. Dzieląc się opłatkiem wyrażamy niepowtarzalny i prawdziwy gest miłości względem tych, których kochamy. Nie możemy jednak zapomnieć o istocie tego wspaniałego czasu, jakim jest przyjście na świat naszego Zbawiciela, narodzonego w Betlejem z Maryi Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Przychodząca na świat Maleńka Miłość pragnie uczyć nas miłości, człowieczeństwa, wzajemnego szacunku i pokoju. Bóg, który kocha nas bezwarunkową miłością pragnie rodzić się w naszych sercach. Ojciec, który pragnie być blisko swoich dzieci „niezmienny w swoim Bóstwie, przyjął to, co ludzkie”.

Pierwsza niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia kieruje nasze skupienie ku Świętej Rodzinie z Nazaretu: Maryi, Józefa i Jezusa. Dla wielu z nas rodzina stanowi najważniejszą wartość. Tylko budowanie życia rodzinnego na mocnym fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa może przynieść prawdziwe szczęście. Św. Jan Paweł II podkreślał, że w rodzinie ważny jest pokój, ponieważ „to on jest znakiem miłości, jest jej potwierdzeniem w życiu rodziny. Pokój jest dobrem ludzkich serc. Jest oparciem dla codziennego trudu. Pokój jest oparciem, jakie znajdują w sobie wzajemnie żona i mąż, i jakie dzieci znajdują w swych rodzicach, a rodzice w dzieciach”. Niech w rodzinach naszej parafii gości pokój, szacunek, wiara i prawdziwa miłość do Boga i bliźniego.

6 stycznia w Kościele obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego. Trzech Mędrców ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar przybyło z wiarą do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W ofierze złożyli Mu złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – symbol godności kapłańskiej i mirrę – symbol wypełnienia proroctw i zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jest to również wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) i jedynego Króla (złoto). Trzej Królowie przypominają nam tych, którzy przez wiarę przychodzą do Jezusa, wszystkich tych, którzy podążają światłem wiary i przez Chrystusa odnajdują samego Boga.

Trwając w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, 6 stycznia Caritas Parafii w Wiejskim Domu Kultury we Wrzącej zorganizował wspólne kolędowanie dla starszych, chorych i samotnych. Najbardziej potrzebujący mogli spotkać się przy wspólnym stole, spędzić czas w miłej atmosferze, której towarzyszyły pięknie śpiewane kolędy. Pamiętajmy, że Bóg się rodzi wszędzie tam, gdzie jest dobro i miłość.

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w Kościele. Akt chrztu świętego, który się dziś dokonuje na kartach Pisma Świętego jest wyrazem głębokiego przywiązania i miłości Boga względem nas – ludzi. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła, staliśmy się prawdziwymi i ukochanymi Dziećmi Bożymi i od tego momentu ma pogłębiać się nasza więź człowieka z Bogiem. Jest to możliwie dzięki rodzicom i rodzicom chrzestnym, którzy swoim życiem i postępowaniem mają dawać niezachwiany przykład wiary. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza zwraca naszą uwagę szczególnie na nienatarczywe działanie łaski bożej tak, że Bóg nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę, nie uwłaszcza godności człowieka dając wolny wybór. To od nas zależy czy przyjmiemy Jego miłość i będziemy wypełniać wolę Dzieci Bożych.

zdjęcia: Grzegorz Jopek