30.07.2023

„Oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne”

Ewangeliczne przesłanie jakie odkrywamy w XVII Niedzielę Zwykłą koncentruje się na dwóch zagadnieniach: mądrości pokornej oraz skarbu jakie niesie za sobą Królestwo Boże. Ksiądz Proboszcz podczas kazania podkreślał znaczenie roztropnej mądrości opartej na fundamencie wiary oraz troski o Królestwo Niebieskie jako największego skarbu o jaki przyszło nam zabiegać się w naszym życiu.

Przesłanie Ewangelicznej Prawdy z dzisiejszej niedzieli jest szczególnie ważne jeśli rozpatrujemy je na przestrzeni tego co dzieje się we współczesnym świecie. Warto zadać sobie pytanie czy nasze życie jest godne życia w Królestwie Niebieskim? Czy troska o zbawienie nie jest przyćmiona modą jaką oferuje świat a więc determinowane w głównej mierze przez wygodę, zabieganie bardziej o to co materialne, przyziemne a może nasycone gniewem i urazą? Dlatego też tak bardzo potrzebujemy mądrości – mądrości jako łaski zdolnej do prawidłowego rozpoznania tego co dobre, mądrości opartej na wartościach jakie daje nam wiara w Boga, mądrości prowadzącej do całkowitego oddania się Jezusowi naszemu Zbawcy. Królestwo Boże to skarb największy i najbardziej drogocenny o jaki winniśmy się troszczyć a wiara to perła, o którą powinniśmy dbać i nieustannie pielęgnować poprzez dobre uczynki i uczestniczenie w życiu Kościoła, nabożeństwach a przede wszystkim Eucharystii. Kapłan podczas Mszy wypowiada „dopuść ich do oglądania Twojej światłości”. Światłością jest Chrystus dlatego też powinniśmy robić wszystko aby nigdy nie wypalił się w nas ogień wiary. Już od sakramentu Chrztu Świętego zostaliśmy naznaczeni tym światłem a rodzice oraz chrzestni podczas zobowiązali się do podtrzymywania tego światła i wychowania w wierze. Nie pozwólmy aby światło zostało zgaszone przez grzech, zagubienie i poczucie bezsensu. Ksiądz Proboszcz podczas kazania zaakcentował, że tak bardzo szczególnie młodym brakuje dziś nadziei – nadziei na to, że życie z Bogiem ma sens, że to co oferuje współczesny świat często prowadzi do zguby, że brak Salomonowej mądrości powoduje zachłyśniecie się na pozór szczęśliwą codziennością. A tą nadzieję daje nam wiara – wiara w to, że zostaniemy zbawieni, że to życie ziemskie zakończy się ale będzie to dopiero początek życia w światłości. Czasami tak trudno nam oddać się miłości – miłości, która powinna być obecna w naszych sercach bo to ona uzdalnia do czynienia dobra.

Prawda o Królestwie Bożym jest tak cenna jak skarb ukryty w roli a drogocenną perłą jest wiara, która tak naprawdę może góry przenosić. Niech niedzielna Eucharystia zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu bo to spotkanie z prawdziwym i żywym Bogiem napełnia nas tak bardzo potrzebną wiarą, nadzieją i miłością. Prośmy również o mądrość jaką posiadał Salomon roztropną, ufną, pokorną. Módlmy się również o umiejętność rozróżniania dobra od zła aby nigdy nie zgasł w nas płomień wiary.