16.05.2017

Parafialny zespół synodalny

11 maja 2017 r. w kościele parafialnym w Słonowicach została odprawiona Msza wotywna o Duchu Świętym w intencji II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Został powołany również parafialny zespół synodalny, w skład którego weszły następujące osoby:

 • Dorota i Roman Grzybek
 • Regina i Ryszard Repińscy
 • Grażyna i Mirosław Chamerscy
 • Leszek Kos
 • Danuta Milczarek
 • Dawid Grzybek
 • Stanisław Ulrych
 • Joanna Leśniowska
 • Andrzej Jarząb
 • Danuta Jęcek
 • Celina Dereń

Do głównych zadań parafialnego zespołu synodalnego należy angażowanie się w życie religijne diecezji, modlitwa za Kościół diecezjalny oraz refleksja nad zagadnieniami poruszanymi w ramach prac synodalnych.