16.10.2016

Październik miesiącem różańca świętego

Trwa październik – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Gromadzimy się w kościołach i kaplicach po to, aby przez wstawiennictwo Matki Boskiej zbliżyć się do Boga. Różaniec jest modlitwą prostą i głęboką, modlitwą ludzkiej solidarności. Dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi i wypowiadania anielskiego pozdrowienia oddalamy perspektywę niebezpieczeństwa i zła. Różaniec odmawiany z czystym i oddanym sercem pomaga nam podążać codzienną drogą wiary, jest umocnieniem i oparciem, pomaga zdobywać najwyższe dobro, sprawiedliwość i pokój pomiędzy jednostkami i narodami.

Różaniec pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia. Każda z czterech tajemnic: radosna, światła, bolesna i chwalebna koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa i Jego Matki, co pozwala nam bardziej poznać tajemnice Ewangelii. Istotą modlitwy różańcowej jest spotkanie z żywym Jezusem i Jego Matką. Wypowiadane słowa pozdrowienia anielskiego odsłaniają tajemnice, w których wypełni się Odkupienie świata.

Poświęćmy nasze prośby i błagania Matce Boskiej odmawiając różaniec nie tylko w miesiącu październiku ale każdego dnia naszego życia. Dajmy otoczyć się matczyną miłością.

Upływa me życie w paciorkach Różańca.
Idę z Tobą Maryjo, o świcie i zachodzie słońca.
Raduję się z Tobą w Tajemnicach Radosnych,
Cierpię z Tobą w Tajemnicach Bolesnych.
W Tajemnicach Światła, utwierdzam się w wierze,
W ich rozważaniach, Boga i Maryję –
Kocham bardziej i szczerze!