29.10.2017

Październik miesiącem różańca świętego

W miesiącu październiku wierni licznie gromadzili się w świątyniach w naszej parafii, aby oddać cześć Maryi poprzez wspólne odmawianie modlitwy różańcowej.

Dzięki tej prostej oraz głębokiej modlitwie parafianie wyrażali swoją wdzięczność i zanosili troski
do Matki Boskiej. W ten sposób poprzez codzienną modlitwę z czystym i oddanym sercem, podążali drogą Chrystusa, otrzymując Boże wstawiennictwo oraz oparcie na każdy dzień.

Chcąc jeszcze bardziej zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych Ksiądz Krzysztof zorganizował dla dzieci z Tychowa konkurs w ramach, którego musieli przygotować własnoręcznie zrobiony różaniec.

Wyobraźnia dzieci i młodzieży okazała się nieograniczona i wszystkie różańce były bardzo oryginalne
i starannie wykonane. Uczestnicy konkursu do stworzenia różańców wykorzystali m.in.: orzechy, makaron, kapsułki po lekach czy koraliki.

Ostatecznie Ksiądz Proboszcz postanowił nagrodzić wszystkich uczestników fundując dla każdego słodkie upominki. Dla jednej osoby, która została wyłoniona w drodze losowania, Ksiądz Proboszcz ufundował całodniowy pobyt na basenie w Ustce dla całej rodziny.