4.10.2021

Październik miesiącem różańca świętego

Różaniec to jedna z najbardziej popularnych modlitw praktykowana przez nas każdego dnia. Św. Jan Paweł II umiłował modlitwę różańcową i zachęcał do codziennej kontemplacji „Pozdrowienia Anielskiego”, które opisuje zwiastowanie narodzin Syna Bożego oraz nawiązuje do relacji z nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Różaniec stanowi niezwykłą okazję do tego, aby nawiązać szczególny dialog z Bogiem oraz zawiera w sobie kontekst wstawienniczy, w którym prosimy o wstawiennictwo Maryi u Swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Modlitwa różańcowa to modlitwa nadziei, daje pocieszenie w smutku,  rozświetla umysł, przynosi pokój w sercu, jest źródłem cnót, pomaga walczyć z pokusami oraz przyczynia się do wzrostu duchowego. Modlitwa różańcowa w swojej prostocie pomaga głębiej poznać poszczególne misteria Jezusa i Maryi. Tajemnice różańca ukazują wydarzenia z życia Jezusa: od Zwiastowania, dzieciństwa, Jego nauczania, ustanowienia Eucharystii, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie oraz przez chwalebne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i ukoronowanie Jej na Królową Nieba i Ziemi. Kontemplowanie różańca pomaga bardziej zrozumieć najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa w obecności Jego ukochanej Matki Maryi. Ewangeliczny charakter modlitwy różańcowej pomaga nam postawić Jezusa w samym centrum, aby właśnie z medytacji różańca czerpać siłę do realizowania konkretnych postanowień opartych na wartościach chrześcijańskich. Pomaga nam w tym Maryja, która była obecna w dziele zbawienia. Zawsze wiernie trwała przy Chrystusie, „zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu”  (Łk 2,19). Przez Maryję odnajdujemy Jezusa, jedyną Drogę, Prawdę i Życie.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odbywają się:

– w Słonowicach od wtorku do soboty po mszy świętej o godz. 16:30;

– w Tychowie codziennie o godz. 17:00;

– we Wrzącej codziennie o godz. 17:00.  

„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu….”

Bł. kard. Stefan Wyszyński