3.05.2021

Piąta Niedziela Wielkanocna

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

W Piątą Niedzielę Wielkanocną wysłuchaliśmy przepięknej Ewangelii według Św. Jana, która bardzo mocno podkreśla fakt, że ci, którzy trwają przy Jezusie jako winnym krzewie przynoszą owoc obfity. Tak bardzo w obecnych czasach potrzebujemy zakorzenić się w Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem.

To co oferuje współczesny świat bardzo mocno oderwane jest od wartości duchowych i zasad chrześcijańskich. Wielu z nas poszukuje pokoju, wielu z nas pragnie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, szczęścia… Naprzeciw nas wychodzi sam Jezus Chrystus, który zapewnia nas o swojej obecności. To On jest krzewem winnym, a my latoroślami, a tym który w ogóle uprawia krzew winny jest sam Bóg Ojciec. To On posłał Swego Syna na świat, aby dokonał dzieła zbawienia. Musimy Mu jedynie zaufać, zakorzenić się w Jego nauce, przylgnąć do Niego i nieustannie w Nim trwać. Sama latorośl nie może istnieć tak chrześcijanin bez ścisłego zjednoczenia z Chrystusem nie może być prawdziwym chrześcijaninem.

Jedność z Chrystusem jest największym i najpiękniejszym darem, jaki możemy dostać. Trwanie przy Chrystusie to trwanie na modlitwie, to trwanie w zjednoczeniu z Nim poprzez Eucharystię – najpiękniejszy dar miłości. Jezus tak bardzo pragnie, abyśmy byli Jego uczniami.

Jezu pragniemy zakorzenić się w Tobie. Prosimy Cię nie opuszczaj nas w chwilach próby.

Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą.
Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać.