30.04.2018

Plan wizytacji w Parafii Św. Stanisława Kostki w Słonowicach

NIEDZIELA 06.05.2018 powitanie ks. Biskupa Krzysztofa Zadarki.
9.30 – msza św. w Słonowicach w kościele parafialnym (powitanie kanoniczne). Celebrans – ks. Bp. Krzysztof Zadarko.
11.15 –msza św. w Kościele filialnym w Tychowie (powitanie). Celebrans – ks. Krzysztof Łachut (kazanie).
13.00 – msza św. w kaplicy filialnej we Wrzącej. Odpust św. Floriana (powitanie). Celebrans – ks. Andrzej Pawłowski – w int. OSP Wrząca Ks. Krzysztof Łachut
14.30 – obiad na plebanii.
16.00 – modlitwa na cmentarzu w Słonowicach.
17.00 – spotkanie na świetlicy w Tychowie. Pan wójt gminy Sławno, radni/sołtys, Rada parafialna, Caritas, Żywy różaniec, Ministranci, młodzież czytająca Pismo św.

PONIEDZIAŁEK 07.05.2018

9.00 kancelaria parafialna.
9.30 – odwiedziny chorych.
11.00 – odwiedziny Szkoły podstawowej w Słonowicach.
12.30 – odwiedziny Pana Wójta gminy Kobylnica.
13.00 – modlitwa brewiarzowa i obiad z kapłanami dekanatu.
Zakończenie wizytacji. (lokal Warszkowo)