27.03.2017

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Jest to szczególny czas wytężonych ćwiczeń duchowych. Czas modlitwy, pokuty i nawrócenia. Rekolekcje to czas głębokiej prawdy, rodzącej nadzieję i pokój. Rekolekcje w naszej parafii poprowadzi ks. Stanisław Szczepanek.

Warto w okresie Wielkiego Postu zadać sobie pytanie „Czy wierzę w Boga?”, „W jakiego Boga wierzę?”, „Jaka jest moja wiara?” „Czy daję się zwieść szatanowi, jego okrutnym i złudnym działaniom?” We współczesnym świecie wszechobecne jest cierpienie, wojny, choroby, śmierć, nienawiść, bo to świat wykreowany przez diabła, który sieje zamęt zagłuszając jednocześnie głos Boga. Człowiek omotany działaniami diabła, który nie ma nam nic do zaproponowania nie wsłuchuje się w Boga. Dlatego Bóg posyła Swojego Syna, aby nas Zbawił i dał nam życie wieczne. Pan Jezus świadomie i dobrowolnie przyjął mękę z miłości do nas – grzeszników, aby nas wybawić. Nieskończone jest Boże miłosierdzie. Niezależnie w jakim punkcie naszej doczesnej pielgrzymki się znajdziemy powinniśmy z dziecięcą ufnością nawracać się do Boga.

Pamiętajmy, że jesteśmy powołani do czegoś innego niż do gromadzenia dóbr materialnych i doczesnych, które mogłyby odwrócić naszą uwagę od tego, co jest naprawdę istotne. Pochodzimy od Boga i dążymy do Zbawienia. Wielki Post jest więc doskonałą okazją do wyzbycia się małostkowości i pychy, aby móc na nowo podążać drogą za Chrystusem i żyć według Jego przykazań.