26.03.2019

Rekolekcje Wielkopostne

W naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które głosi ks. Adam Michalski – salezjanin, proboszcz parafii w Kaławie, wychowany w Tychowie.

Rekolekcje to szczególne wydarzenie wpisujące się w tradycję życia parafialnego. Jest to przede wszystkim czas głębokiego wsłuchiwania się w Słowo Boże, które ma nas duchowo przygotować do najważniejszych świąt naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego.

Niedzielna Ewangelia doskonale wprowadziła nas w istotę Wielkiego Postu, jakim jest nawrócenie. Trzy najważniejsze wymiary: post, modlitwa i jałmużna mają pomóc nam wzrastać w człowieczeństwie i miłości do Pana Boga i bliźniego, co w swoim kazaniu szczególnie podkreślał ks. Adam Michalski. Każdy z nas powinien podejmować trud w wypełnianiu doczesnego powołania.

W poniedziałek natomiast obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego”. Za 9 miesięcy będziemy obchodzić Boże Narodzenie, które jest jednym z najpiękniejszych świąt, jakie możemy przeżywać. Jednak przypadająca w okresie Wielkiego Postu uroczystość Zwiastowania Pańskiego uzmysławia nam, jak silnie złączona jest tajemnica narodzin Jezusa Chrystusa z tajemnicą śmierci na krzyżu i chwalebnego Zmartwychwstania Syna Bożego, co stanowi fundament i prawdziwą istotę naszej wiary. Do nawrócenia i odbudowania osobistej relacji z Bogiem mają pomóc nam przeżywane rekolekcje. Ks. Adam Michalski często w swoim słowie skierowanym do wiernych podkreśla, że życie oddane Panu Bogu i Jego Matce ma prawdziwy sens, który niesie za sobą pokój i radość, że już od chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Bożymi i jesteśmy częścią wspólnoty Kościoła. Bez sakramentu chrztu świętego nie byłoby innych wydarzeń szczególnie ważnych w życiu każdego chrześcijanina. Przeżywane rekolekcje są czasem zatrzymania się i oderwania od codzienności, która często jest monotonna, obarczona trudem niesienia doczesnych trosk i zmartwień, ciężaru obowiązków. Przez ten krzyż codzienności mamy uwierzyć w Bożą Miłość, która niesie pokój i ufność. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Trzy cnoty, wszystkim doskonale znane: wiara, nadzieja i miłość, gdzie największa jest miłość ma opierać się przede wszystkim na miłości do Boga, bliźniego i samego siebie w kontekście szanowania życia jako świętości w wypełnianiu woli Bożej. Prawdziwa Miłość pochodzi od Boga i przynosi pokój i radość.