27.05.2019

Sakrament bierzmowania

Dnia 26 maja 2019 r. w kościele parafialnym w Słonowicach do sakramentu bierzmowania przystąpiło czternaście młodych osób z naszej parafii. Sakramentu udzielił Biskup Ordynariusz Edward Dajczak.

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym obecność Ducha Świętego pomnaża u młodych osób dar: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i bojaźni Bożej. Przyjęty przez młodzież sakrament ma przede wszystkim umocnić do mężnego wyznawania wiary, szerzenia jej słowem i czynem.

Biskup Dajczak w kazaniu skierowanym przede wszystkim do młodych podkreślał niezwykłą powagę i ważność przyjmowanego przez nich sakramentu. Biskup przytoczył słowa papieża Franciszka, który na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie przewrotnie powiedział, że młodzi ludzie nie są przyszłością Kościoła, ale już są Kościołem. W charakter dzisiejszej uroczystości wpisała się Ewangelia, w której Jezus wyraża Swoją wolę do tego, aby człowiek nieustannie przemieniał swoje serce, powracając na właściwe tory wiary. Biskup Dajczak podkreślał również, że należy pielęgnować i dbać o relację z Bogiem, który jest Miłością, a tej Miłości szczególnie dziś potrzebujemy. Sakrament bierzmowania jest darem łaski Ducha Świętego, który uobecnia samego Boga. To od młodych ludzi wkraczających w dorosłość zależy czy dzięki przyjętym darom Ducha Świętego będą pogłębiać więź z Bogiem i urzeczywistniać dary otrzymane poprzez sakrament bierzmowania. Biskup Edward zwrócił również uwagę na fakt, że wielu stara się być nowoczesnymi, podążając za wykreowanym światopoglądem pozbawionym chrześcijańskich wartości, co jest tragiczne w skutkach i nie daje pełnego szczęścia. Zapewniał, że gwarantem szczęśliwego życia jest podążanie drogą wiary, przyjęcia obecności Ducha Świętego, braterstwa, ludzkiej solidarności, a także Bożej Miłości.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim tym, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia uroczystości: Biskupowi Edwardowi za udzielony sakrament bierzmowania oraz piękne i pokrzepiające słowo, przybyłym kapłanom, Księdzu Proboszczowi i panu katechecie za trud przygotowania młodzieży i pomoc w rozpoznaniu istoty sakramentu bierzmowania, liturgicznej służbie ołtarza oraz pani organistce.