Bierzmowanie

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Duch Święty umacnia w nim chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Duch Święty czyni to przez siedem darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Sakramentu bierzmowania udziela biskup. W niebezpieczeństwie śmierci może go udzielić proboszcz miejscowy.

 1. Dar mądrości – punkt widzenia samego Boga oparty na fundamencie miłości, jest to również zdolność i umiejętność do patrzenia przez pryzmat wiary i życia według Bożych przykazań, bark tego daru skutkuje niedostrzeganiem kruchości życia, śmierci i krzyża, zawężając sposób myślenia do doczesności.
 2. Dar rozumu – uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic, umożliwia wnikanie w tajemnice Boże, pomaga zrozumieć życie, miłość, śmierć, bez tego daru człowiek nie jest wstanie z odwagą kroczyć ścieżką życia, dar rozumu to inaczej dar, dzięki któremu rozumnie wybieramy Boga.
 3. Dar rady – składa się na moralną złożoność życia, poprzez zaufanie Bogu, pozwala on cieszyć się życiem, przynosi duchowy spokój, niweluje niepokój, jest źródłem pasji.
 4. Dar męstwa – obdarza wytrzymałością w obliczu próby, jest pokarmem nadziei, jest źródłem spokoju ducha, wytrwałości i trudnych doświadczeń, wtedy kiedy czerpiemy z źródła miłości jakim jest sam Bóg.
 5. Dar umiejętności – jest to zdolność do rozróżniania tego, co pochodzi od Boga, pozwala poznać prawdę o Bogu, ludziach i świecie.
 6. Dar bojaźni – ściśle wiąże się z kruchością miłości względem Boga, lękiem przed zerwaniem z Nim relacji, pozwala on kształcić odpowiedzialność za siebie i innych, dar ten jest syntezą biblijnej duchowości.
 7. Dar pobożności – zdolność traktowania Boga jako Ojca, miłowanie bliźnich, bycie pobożnym, oddanie się modlitwie i adoracji.

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania na wiosnę 2015 r.

 1. Karolina Ksel – Słonowice
 2. Rafał Kaszowski – Kczewo
 3. Daria Szepielewicz – Runowo Sławieńskie
 4. Dawid Majdański – Runowo Sławieńskie
 5. Damian Zawadzki – Słonowiczki
 6. Kinga Kaszowska – Ściegnica
 7. Marta Kurdunowicz – Wrząca
 8. Celina Milczarek – Tychowo
 9. Kamila Pomerening – Tychowo
 10. Jakub Lech – Tychowo
 11. Klaudia Janusz – Wrząca
 12. Beata Kasprzycka – Wrząca
 13. Martyna Jęcek – Słonowice
 14. Patryk Milczarek – Tychowo
 15. Damian Ujma – Ściegnica/Kobylnica

Rodzice zapoznali się z wymaganiami wobec kandydatów i oświadczają, że czują się odpowiedzialni za wychowanie religijne oraz zobowiązują się wspierać modlitwą i dobrym przykładem życia swoje pociechy, będą współpracować z parafią w ramach przygotowania do bierzmowania.