Bierzmowanie

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Duch Święty umacnia w nim chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Duch Święty czyni to przez siedem darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Sakramentu bierzmowania udziela biskup. W niebezpieczeństwie śmierci może go udzielić proboszcz miejscowy.

  1. Dar mądrości – punkt widzenia samego Boga oparty na fundamencie miłości, jest to również zdolność i umiejętność do patrzenia przez pryzmat wiary i życia według Bożych przykazań, bark tego daru skutkuje niedostrzeganiem kruchości życia, śmierci i krzyża, zawężając sposób myślenia do doczesności.
  2. Dar rozumu – uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic, umożliwia wnikanie w tajemnice Boże, pomaga zrozumieć życie, miłość, śmierć, bez tego daru człowiek nie jest wstanie z odwagą kroczyć ścieżką życia, dar rozumu to inaczej dar, dzięki któremu rozumnie wybieramy Boga.
  3. Dar rady – składa się na moralną złożoność życia, poprzez zaufanie Bogu, pozwala on cieszyć się życiem, przynosi duchowy spokój, niweluje niepokój, jest źródłem pasji.
  4. Dar męstwa – obdarza wytrzymałością w obliczu próby, jest pokarmem nadziei, jest źródłem spokoju ducha, wytrwałości i trudnych doświadczeń, wtedy kiedy czerpiemy z źródła miłości jakim jest sam Bóg.
  5. Dar umiejętności – jest to zdolność do rozróżniania tego, co pochodzi od Boga, pozwala poznać prawdę o Bogu, ludziach i świecie.
  6. Dar bojaźni – ściśle wiąże się z kruchością miłości względem Boga, lękiem przed zerwaniem z Nim relacji, pozwala on kształcić odpowiedzialność za siebie i innych, dar ten jest syntezą biblijnej duchowości.
  7. Dar pobożności – zdolność traktowania Boga jako Ojca, miłowanie bliźnich, bycie pobożnym, oddanie się modlitwie i adoracji.

 

Rodzice zapoznali się z wymaganiami wobec kandydatów i oświadczają, że czują się odpowiedzialni za wychowanie religijne oraz zobowiązują się wspierać modlitwą i dobrym przykładem życia swoje pociechy, będą współpracować z parafią w ramach przygotowania do bierzmowania.