Małżeństwo

Twórcą małżeństwa jest Bóg, który ustanowił święty i nierozerwalny związek w raju, powołując dwoje ludzi do przekazywania życia, jak również do miłości i pomocy we wzajemnym współżyciu. Współżycie małżeńskie jest równocześnie wezwaniem Bożym do doskonałości i świętości. Stąd małżeństwo jest służbą i niezwykle odpowiedzialnym obowiązkiem wobec Kościoła i narodu. Aby małżonkowie mogli wypełniać swe trudne zadanie i znaleźć szczęście Chrystus Pan wychodzi im naprzeciw przez sakrament małżeństwa. Zadaniem małżonków jest współpracować z Chrystusem, obecnym w małżeństwie sakramentalnym. Wsparci łaską Bożą, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej miłości i wierności do końca życia. Małżeństwo chrześcijańskie jest, według św. Pawła Apostoła, obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Dlatego miłość małżeńska winna być ofiarna i święta.