31.01.2021

„Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”

W IV  Niedzielę Zwykłą pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa dotyczy obietnicy Boga, który chce zesłać proroka. Proroka, który będzie Jego wysłannikiem oraz tym, który będzie głosił Jego naukę i przykazania.

Ksiądz Proboszcz Krzysztof w kazaniu podkreślał, że wielu jest we współczesnym świecie fałszywych proroków, którzy nie kierują się Bożymi przykazaniami, co więcej próbują odwieźć nas od wiary i Kościoła. Dlatego też powinniśmy w sposób szczególny wsłuchiwać się w naukę Jezusa, który głosił wiarygodne słowo pochodzące od samego Boga.

Scena z Ewangelii według Św. Marka ukazuje nam Jezusa jako wyjątkowego nauczyciela i uzdrowiciela. Jezus jest ostatecznym prorokiem zapowiedzianym przez Mojżesza, który wykorzystując władzę i moc uzdrawiania wypędził z człowieka złego ducha. Akt uzdrowienia  wzbudził ogromny podziw i zdziwienie wśród zgromadzonych w synagodze. Jezus jako uzdrawiający prorok pragnie Swoim niezwykłym nauczaniem przeniknąć nasze serca, bo słowo przez Niego głoszone ma wyjątkową moc, daje wolność oraz przynosi prawdziwe szczęście.

Nie dajmy się więc zwieść fałszywym prorokom, którzy chcą wprowadzić zamęt w naszej relacji z Bogiem ale módlmy się o to, abyśmy nieustannie „słyszeli głos Jego oraz aby nie twardniały nasze serca”, o czym przypomina nam dziś Psalmista w Psalmie 95. Niech słowo i nauka głoszona przez Jezusa najwyższego proroka będzie dla nas źródłem mocy w trudnych chwilach naszego życia.