22.12.2014

Solo Dios basta – Bóg sam wystarczy

Okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa dobiega końca. Za moment będziemy świętować narodziny Zbawiciela. Dzieci z naszej parafii czynnie brały udział w mszach świętych roratnich.

Motywem przewodnim spotkań były słowa św. Teresy z Avila – Bóg sam wystarczy, która w swoich rozważaniach podkreślała fakt, że kto zawierza życie Panu Bogu, temu nic nie brakuje. To oddanie się Bogu, objawiającemu swą miłość w Chrystusie, nie jest jednak jakimś jednorazowym i wyizolowanym aktem, lecz ma być początkiem świadomie podjętego procesu, rozciągającego się na całe życie. Jest to więc wezwanie do trudu formacji chrześcijańskiej, by poszczególne dziedziny ludzkiego życia mogły być rzeczywiście oddawane Chrystusowi. Wezwanie to dotyczy każdego chrześcijanina, bo każdy powołany jest do tego, by Chrystus był fundamentem jego życia.

Eucharystię uświetniły wspólne śpiewy. Dzieci podczas adwentu wypełniały dobre uczynki, które wypisywały na własnoręcznie przygotowanych serduszkach