24.07.2014

ŚW. STANISŁAWIE KOSTKO PATRONIE NASZEJ PARAFII – MÓDL SIĘ ZA NAMI

W niedzielę, 21 września 2014 roku w kościele parafialnym odbył się uroczysty Odpust ku czci św. Stanisława Kostki. Eucharystii przewodniczył ks. dr Tadeusz Ceynowa, dyrektor biblioteki i archiwum diecezjalnego oraz wykładowca historii kościoła. W parafii gościliśmy również kapłanów z naszego dekanatu.

Słowo skierowane do wiernych głównie zostało poświęcone wyjątkowej postaci św. Stanisława Kostki, którego postawa prawdziwego i pokornego chrześcijanina jest aktualna do dziś. Św. Stanisław jest patronem dzieci i młodzieży, dlatego też powinien być dla nich wzorem do naśladowania w kontekście dojrzałej postawy chrześcijańskiej oraz zawierzenia swego życia Panu Bogu w oderwaniu o dbałość spraw przyziemnych. Jest to o tyle ważne ze względu na propagowany współcześnie hedonistyczny i bezwartościowy styl życia, w którym zatraca się wartości życia chrześcijańskiego. Ks. Ceynowa w kazaniu skierowanym do wiernych podkreślił również szczególne znaczenie wspólnoty parafialnej, którą tworzą ludzie wierzący wspólnie dbający i angażujący się w życie parafii.

Uroczystość Odpustową zakończyła procesja wokół kościoła, którą uświetnili strażacy z Wrzącej, dziewczynki sypiące kwiatki, chłopcy dzwoniący dzwonkami oraz panowie niosący chorągwie.