24.03.2015

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Podczas Mszy Świętej wieńczącej 28. Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro, papież Franciszek ogłosił, że kolejne spotkanie młodych z całego świata w 2016 roku będzie miało miejsce w Krakowie. Już wtedy Ojciec Święty to wydarzenie powierzył Matce Bożej, modląc się: Przez matczyne wstawiennictwo Maryi prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która nas poprowadzi ku temu nowemu etapowi radosnego świętowania wiary i miłości Chrystusa. W dobie współczesnego chaosu sprawami przyziemnymi będzie to okazja dla młodych ludzi do otwarcia serc na Boże Miłosierdzie.

Kraków jest wyjątkowym miastem dla Polaków ale przede wszystkim szczególny był dla św. Jana Pawła II – przyjaciela młodych ludzi. Papież Polak pielgrzymując do swojej Ojczyzny powracał do Krakowa, miasta, w którym odkrył swoje powołanie, później pełnił tam posługę kapłańską i biskupią, zostając w 1963 roku metropolitą krakowskim. Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie” Ojciec Święty poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, powierzając jednocześnie cały naród pod opiekę Matki Bożej. Nieodzowną częścią pielgrzymowania papieża Polaka były spotkania młodzieży pod słynnym Oknem Papieskim w Krakowie, na ul. Franciszkańskiej 3. To właśnie św. Jan Paweł II był inicjatorem i pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży łączą się z osobą św. Jana Pawła II, który zawsze otaczał gorącą modlitwą młodzież, pokładając w niej nadzieję przyszłości dla Kościoła bliskiemu Chrystusowi i Jego Matki. W pierwszym swoim przemówieniu z okna Pałacu Apostolskiego, św. Jan Paweł II zaapelował do młodych ludzi, mówiąc: Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! W 2016 roku młodzież z całego świata będzie miała okazję złożyć dziękczynienie za dar św. Jana Pawła II, którego głęboka wiara, wielkość pontyfikatu i mądrość słowa, którym nas obdarzał owocuje do dziś. Światowe Dni Młodzieży stały się okazją do godnego przyjęcia obecnego Ojca Świętego Franciszka, którego słowa i nauki tak bardzo potrzebujemy. Prostota i skromność papieża Franciszka uczy nas pokory, której często brakuje młodym ludziom, którzy tkwią w fałszywym przekonaniu o swojej niezłomności. Wizyta Ojca Świętego ma rozpalić entuzjazm w młodych ludziach oraz ukazać prostotę Ewangelii, będącej drogowskazem dla każdego człowieka. Papież Franciszek po ogłoszeniu miejsca Światowych Dni Młodzieży podczas audiencji generalnej zawierzył to wydarzenie Chrystusowi Miłosiernemu, a wszystkim podejmującym trud ich organizacji z serca podziękował.

Światowe Dni Młodzieży będą okazją do międzynarodowego spotkania się młodych ludzi, mocnych i solidarnych wiarą. Temu duchowemu wydarzeniu będą towarzyszyły słowa hymnu: Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią jako wezwanie do jednoczenia się z drugim człowiekiem i otworzenia serc na miłość samego Boga i bliźniego. Światowe Dni Młodzieży mają zapoczątkować rewolucję serc młodych ludzi, którzy mają podążać szczególną drogą Miłości i Prawdy.