10.02.2020

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Mottem orędzia papieża Franciszka na 28. Światowy Dzień Chorego są słowa Jezusa Chrystusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Są to słowa niosące nadzieję, skierowane w sposób szczególny do osób chorych, cierpiących, ubogich, grzesznych. Pan Jezus zapewnia, że wszyscy, którzy niosą swój krzyż cierpień, chorób i różnych trudności otrzymają w Nim wytchnienie i pomoc, bo jest niezgłębionym źródłem miłości i miłosierdzia.

Św. Jan Paweł II uważał, że chorzy są wybraną cząstką Kościoła. W Światowy Dzień Chorego tak pisał: „W sercach chorych, którym Maryja daje usłyszeć cudotwórczy głos Syna; głos, który w przedziwny sposób łagodzi odruchy goryczy i buntu, otwiera oczy duszy, żeby człowiek w nowym świetle mógł widzieć świat, siebie i swe przeznaczenie…” Na nas ludziach wierzących spoczywa odpowiedzialność modlitwy i szczerej troski za ludzi chorych, którzy tak bardzo potrzebują wsparcia, trochę uwagi, obecności czy zwyczajnych gestów życzliwości.

W Światowym Dniu Chorego nie zapomnijmy również o modlitwie za pracowników służby zdrowia, którzy przez wypełnianie swojej posługi pełnią służbę dla samego Chrystusa.