1.02.2017

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

Dnia 2 lutego Kościół obchodzi uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego Syna – Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Tym samym w Kościele kończy się okres Bożego Narodzenia.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypomina nam, że Jezus jest Światłością świata. To On jest Światłością Prawdziwą. Chrystus jest światłem ludzkiego życia, rozprasza jego mroki, rozwiązuje tajemnice, pomaga wyzwolić się z ciemności grzechu. Chrystus jest Światłem, bo nadaje sens naszemu życiu.

W uroczystość Ofiarowania Pańskiego zostają poświęcone Gromnice na pamiątkę wydarzeń w świątyni Jerozolimskiej i słów Szymona, który nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela”. Blask świecy Gromnicznej ma nam towarzyszyć w tej doczesnej pielgrzymce tak jak Matka Najświętsza, która nasze ścieżki sprowadza do Swego Syna. Maryja przynosząc Jezusa do świątyni ma nas prowadzić przez całe nasze życie, przynosząc nam światło.

Światło Gromnicy ma towarzyszyć człowiekowi aż po grób, kiedy za progiem doczesności spotka się ze Światłością Prawdziwą – Chrystusem.