19.07.2014

Święty Krzysztof

Św. Krzysztof, męczennik (zm. ok. 250). Pochodził z Azji Mniejszej (Turcja), gdzie poniósł śmierć męczeńską w czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Decjusza (249-251).

Według legend trudnił się przenoszeniem przez rzekę pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej. Legenda głosi, że pewnej nocy przeniósł przez rzekę dziecko, uginając się pod jego ciężarem, usłyszał, że niesie samego Jezusa Chrystusa. Stąd w ikonografii przedstawiany jest jako postać niosąca na ramieniu Dzieciątko Jezus. Patron kierowców i podróżnych.

Krzysztof – grec. christophoros – niosący Chrystusa, wyznający Chrystusa.