17.10.2021

„Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”

W XXIX Niedzielę Zwykłą fragment Ewangelii według św. Marka zwraca naszą uwagę na jedną z najważniejszych wartości wpisujących się w katalog zasad chrześcijańskich. Jezus Chrystus przyszedł na świat by służyć ubogim, podnosić na duchu strapionych, wyzwolić upadających pod jarzmem grzechu, uzdrowić błądzących i zagubionych. Służba, do której jesteśmy wzywani na wzór Jezusa wymaga pokory, odwagi i poświęcenia. Służąc drugiemu człowiekowi nie możemy oczekiwać pochwał, kalkulować korzyści czy szukać poklasku. Autentyczna służba otwiera drogę do życia w jedności, miłości i zgodzie przy wykorzystaniu talentów i błogosławieństw jakie otrzymujemy od samego Boga.

Słowo Boże ukazuje Jakuba i Jana, którzy proszą Jezusa o to aby zasiąść z Nim w chwale. Pozostali uczniowie usłyszawszy ich prośbę oburzyli się. Nauczyciel słysząc poruszenie wśród uczniów cierpliwie wytłumaczył, że prawdziwej chwały nie można osiągnąć poprzez wywyższanie się ponad innych. „Chwała Boża jest miłością, która staje się służbą a nie władzą dążącą do panowania” – mówił papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański. Przecież „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Uwikłani w codzienne sprawy, dążymy do osiągania przyziemnych celów, wspinamy się po drabinie sukcesu, pragniemy być w centrum zainteresowań, oczekujemy pochwał, poklasku, specjalnego traktowania zapominając, że skrajny egoizm staje się chorobą ducha, prowadzi do pustki i poczucia beznadziejności. „Zamiast wynosić się ponad innych zejdźmy z piedestału aby im służyć. Zamiast wynosić się ponad innych zanurzmy się w życiu innych” – apelował papież Franciszek. Służba objawia się przez miłość – najtrwalszy fundament Bożego działania. Bo przecież „Bóg jest Miłością, a Miłość jest pokorna, nie wynosi się lecz zstępuje w dół jak deszcz, który spada na ziemię i przynosi życie” – mówił papież Franciszek. Źródłem siły do zaangażowania się w służbę jest sam Jezus nasz Mistrz i Nauczyciel.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że poprzez zanurzenie w Chrzcie Świętym zostaliśmy powołani do służby wyrażającej się w akcie zaangażowania i pomocy drugiemu człowiekowi. Jezus przyszedł na świat, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.