16.03.2021

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest  w Kościele niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście oznaczającej „Raduj się, wesel Jerozolimo”. Niedziela radości jest niedzielą wytchnienia na półmetku wielkopostnej zadumy, a dni wielkiego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego są już blisko. Nie możemy jednak zapomnieć o podejmowaniu nieustannego trudu nawrócenia prowadzącego do trwałej przemiany serc.

Odczytana w niedzielę Ewangelia według św. Jana w sposób szczególny zwraca naszą uwagę na następujące słowa „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Słowa te zawierają w sobie całe najważniejsze orędzie biblijne, ponieważ wypływa z nich ogromne doświadczenie Bożej miłości dane nam w osobie Jezusa Chrystusa. W Wielkim Poście uświadamiamy sobie jeszcze bardziej, że miłość Boga jest nieskończona, że Bóg Ojciec troszczy się o nas jak o swoje dzieci, dając nam najcenniejszy dar, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli gorliwie uwierzymy i zaufamy bezgranicznie Bogu nie zginiemy, a dostąpimy wiecznej radości. Okres Wielkiego Postu poprzez tą szczególną refleksję i zadumę związaną z przeżywaniem męki i śmierci Chrystusa ma nam pomóc w nawróceniu. Wymowna jest druga część Ewangelii, kiedy to Jezus mówi do Nikodema, że ludzie bardziej umiłowali ciemność od światłości, ponieważ popełniają złe uczynki. Kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego nie przyjmuje największego dowodu Bożej Miłości objawionej na krzyżu. Miłość ta nie tylko zbawia ale też osądza. Dlatego odrzucając wiarę w Jezusa Chrystusa skazujemy się na niewolę, krążymy po bezdrożach, a nasze życie przenika ciemność i zagubienie. Tylko wiara może rozświetlić mroki naszych serc, dając szczęście i prawdziwą radość. Od cierpienia uwalnia nas Boża Miłość dana nam w wierze w Jezusa Chrystusa.

Panie, proszę oświeć nasze serca i wskaż drogę do przemiany naszego życia.