31.03.2018

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to szczyt całego roku liturgicznego. W tym wyjątkowym czasie przeżywamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w Świętym Triduum Paschalnym przygotowujemy się duchowo do jak najlepszego przeżycia najważniejszych świąt naszej wiary – Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek w sposób szczególny dziękujemy Bogu za dar ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Poprzez uczestnictwo w Eucharystii stajemy się zjednoczeni z Bogiem, budujemy prawdziwą więź z Nim, która daje siłę do codziennych zmagań, przynosi prawdziwe ukojenie, pocieszenie oraz daje pokój serca. Uczestnictwo w Eucharystii winno stanowić centralny punkt naszego życia. Nie ma nic piękniejszego od Eucharystii. Nie ma piękniejszej Miłości niż ta, którą Bóg darzy człowieka. Bo Bóg jest Miłością. Bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

W Wielki Piątek celebrujemy Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Najważniejszym punktem uroczystości Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża. Św. Jan Paweł II pisał: „Krzyż jest bramą, przez którą Bóg wszedł ostatecznie w dzieje człowieka. Krzyż jest bramą, przez którą Bóg nieustannie wchodzi w nasze życie. Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym co człowiek – zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych – nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka”. Każdy z nas niesie jakiś krzyż. Może być to krzyż choroby, krzyż samotności, krzyż zranionej miłości, krzyż problemów rodzinnych… Tylko z Bogiem możemy pokonać wszelkie trudności i przeciwności. Tylko Bóg może pomóc nam dźwigać krzyż naszych problemów…

Na liturgię Wielkiej Soboty składa się akt poświęcenia pokarmów oraz Liturgia Wieczerzy Paschalnej. Tego dnia Kościół milczy. Jest to czas głębokiego skupienia i ciszy. Moment czuwania przy Grobie Pańskim, moment oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Podczas Liturgii Wieczerzy Paschalnej kulminacyjnym momentem jest poświęcenie ognia i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W tym wyjątkowym czasie Caritas Parafii nie zapomniał o osobach chorych, dla których zostały przygotowane skromne upominki.