20.04.2019

Triduum Paschalne

W Kościele przeżywamy szczególny czas – obchody Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie dwóch najważniejszych sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Obchody Wielkiego Czwartku koncentrują się również na pamiątce Ostatniej Wieczerzy, gestu obmycia stóp uczniom przez Pana Jezusa oraz modlitwie w Ogrójcu. W tym dniu Jezus wzywa nas do tego, abyśmy Go naśladowali, poszli za Jego przykładem i czynili tak, jak On nam uczynił w Swojej pokornej i nieskończonej Miłości.

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. W centrum rozważań jest Krzyż, na którym Jezus poniósł męczeńską śmierć za nasze grzechy. Udział w Drodze Krzyżowej, adoracja Krzyża, uroczysta modlitwa powszechna oraz czuwanie przy Grobie Pańskim to najważniejsze obchody liturgii wielkopiątkowej. W tym ważnym dla nas wierzącym dniu rodzice i opiekunowie nałożyli na ramiona swoich dzieci krzyże, z którymi przystąpią w maju do sakramentu bierzmowania.

Na liturgię Wielkiej Soboty składa się akt poświęcenia pokarmów oraz Liturgia Wieczerzy Paschalnej. Tego dnia Kościół milczy. Jest to czas głębokiego skupienia i ciszy. Moment czuwania przy Grobie Pańskim. Liturgia Wielkiej Soboty składa się z Liturgii Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej oraz odczytaniu fragmentów Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata.