13.04.2017

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

W Kościele obchody Świętego Triduum Paschalnego, podczas którego przeżywać będziemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rozpoczyna liturgia Wielkiego Czwartku. W tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, które są ze sobą nierozerwalnie związane i uobecniają Jezusa we współczesnych czasach.

Wielki Czwartek to również szczególny dzień dla kapłanów, którzy dzięki łasce Chrystusa i duszpasterskim zaangażowaniu są przewodnikami człowieka w drodze do zbawienia. Podczas Mszy Świętej Krzyżma oprócz poświęcenia olejów używanych w posłudze sakramentalnej (sakrament chrztu, sakrament namaszczenia chorych), kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, których spotykamy na swojej życiowej drodze, za Księdza Proboszcza, aby wytrwali w służbie Bogu i człowiekowi.

Obchodzimy dziś również pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii. Otaczający nas świat oferuje nam wiele przyjemności, dostarcza pewnych rad i sposobów na życie, a człowiek nadal nie odnajduje pokoju w swoim sercu. Ten pokój ma nam dać Eucharystia, podczas której przyjmujemy z wiarą do naszego serca – białą Hostię chleba, w której ukrywa się żywy i prawdziwy Bóg. Nasze życie jest często Drogą Krzyżową, ponieważ niejednokrotnie doświadczyliśmy śmierci bliskich osób, fałszywych osądów, upadaliśmy pod ciężarem grzechów i słabości. Pojawiające się trudności możemy tylko pokonać z Chrystusem zawierzając Mu nie tylko to co jest dobre, ale również to co jest złe w naszym życiu. Warto zawierzyć Panu Bogu ten krzyż trosk, problemów, chorób i trudności, a On na pewno doda nam siły i pochyli się nad naszą ludzką bezradnością. Eucharystia przecież to najpiękniejsza modlitwa.

Liturgia słowa Wielkiego Czwartku upamiętnia wydarzenia Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami, podczas której Chrystus świadomy czekającego Go cierpienia umył nogi swoim apostołom. Wydarzenie to przypomina nam o bezgranicznej i bezinteresownej miłości Chrystusa do nas ludzi grzesznych i słabych. Jezus dokonał wyboru przyjmując na siebie bezmiar męki i cierpienia, aby nas zbawić.

Po zakończeniu Eucharystii Jezus zostaje przeniesiony do ciemnicy na pamiątkę wydarzeń w Ogrójcu, aresztowaniu oraz oczekiwaniu na wypełnienie się woli Ojca.