18.11.2020

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Powoli kończy się rok liturgiczny w Kościele. Z tej okazji warto zastanowić się jak wyglądał ten rok pod kątem naszego uczestnictwa w Eucharystii oraz nabożeństwach? Czy poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, odmawianie różańca?

W tym kontekście warto skupić się na sobotnim fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza, w którym Pan Jezus zachęca uczniów do ciągłej i wytrwałej modlitwy. Bohaterami przypowieści są sędzia i wdowa dwie zupełnie różniące się od siebie postaci. Sędzia to człowiek zły, nie przestrzega przykazań, nie liczy się z bliźnimi. Wdowa to kobieta wytrwała w swoim postępowaniu. Borykała się z bliżej nieokreślonym przeciwnikiem. Wielokrotnie udawała się do sędziego w poszukiwaniu sprawiedliwości. Sędzia sfrustrowany nieustępliwą postawą wdowy postanawia jej pomóc, aby się w końcu od niej uwolnić. Przypowieść ta opisuje naszą relację z Bogiem. Bóg wszechmocny z cierpliwością wysłuchuje naszych błagań i próśb. Idąc za przykładem wdowy zanośmy z wiarą i ufnością modlitwy dobremu Bogu. W ten sposób zbudujemy z Nim prawdziwą więź i będziemy nieustannie wzrastać w wierze.

W Trzydziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza poświęconemu przypowieści o talentach. Pan udający się w podróż przywołał do siebie swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jeden ze sług otrzymał pięć talentów, drugi dwa a trzeci sługa otrzymał jeden talent. Po powrocie pan rozliczył się ze swoimi sługami. Uznanie uzyskał pierwszy sługa, który rozmnożył powierzone talenty. Przypowieść ta uczy nas, abyśmy rozwijali umiejętności, które otrzymaliśmy od Pana. Każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób, posiada różne zdolności a przede wszystkim każdy z nas ma serce, którym może kochać drugiego człowieka.

Szczególnie w tym trudnym czasie nie ustawajmy w modlitwie. Tylko gorliwa modlitwa oraz serce pełne miłości i dobroci pozwolą nam coraz bardziej wzrastać w wierze.

Środa to dzień, w którym odmawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niech ta modlitwa przepełniona błaganiem, dziękczynieniem i prośbami pozwoli nam przez ręce Maryi wyprosić wszelkie potrzebne łaski dla chorych, cierpiących, samotnych, strapionych, dla naszych rodzin i przyjaciół.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Poręko naszego zbawienia,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca pomagaj nam nieustannie.