21.04.2021

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

W Trzecią Niedzielę Wielkanocną Słowo Boże koncentruje się na jednym z najważniejszych zadań, które winien wypełniać człowiek wierzący, a więc zachowywać i wypełniać Boże przykazania. Św. Jan Apostoł pisał w liście: „Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” Tylko życie według zasad wiary, kierowanie się wartościami, oddanie i zawierzenie się Bogu przy zachowaniu Jego nauki może przynieść prawdziwy pokój i szczęście.

W 1990 r. Jan Paweł II w Elblągu skierował do wiernych następujące słowa: „Aby Boże przykazania były obecne w codziennym życiu, aby były wyryte w ludzkich sumieniach. Ich wypełnianie jest potrzebne do tego, aby otrzymać życie wieczne. (…) Zachowuj przykazania – jest to aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której świat zachowuje się jakby Boga nie było, bez przykazań, bez Bożych wartości.” Papież Polak pozostawił nam jasne i klarowne drogowskazy do tego, abyśmy mogli w przyszłości cieszyć się z oglądania Boga w niebie. Tak bardzo szczególnie teraz w coraz trudniejszych czasach, potrzebujemy zakotwiczyć się w Bożym miłosierdziu, kierować się Bożą nauką i wypełniać Boże przykazania. Nie wszystko to, co oferuje współczesny świat jest dobre. W Ewangelii według Św. Łukasza usłyszeliśmy, jak Pan Jezus wita się z uczniami słowami: „Pokój wam!”. Są to słowa, z których płynie niezwykła nadzieja i obietnica, że Zmartwychwstały Jezus jest zawsze przy nas w czasie smutku, niepokojów i kłopotów. Zmartwychwstały Pan pragnie, abyśmy zawsze byli świadkami Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Wystarczy Mu jedynie zaufać, bo Chrystus jest prawdziwie realny i obecny w naszym życiu.

Dlatego też w rozpoczęty w Trzecią Niedzielę Wielkanocną Tydzień Biblijny postarajmy się jeszcze bardziej zgłębić Bożą naukę poprzez kontemplowanie Pisma Świętego, z którego wypływa niezwykła mądrość i wskazówki, jak mamy żyć i postępować.