22.06.2019

Uroczystość Bożego Ciała

20 czerwca 2019 roku Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wierni udając się w procesji do czterech ołtarzy wyznali wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

W tym szczególnym dniu publicznego wyznania wiary w Jezusa Eucharystycznego każdy powinien zadać sobie pytanie co czynić przed Najświętszym Sakramentem? Ksiądz Proboszcz w swoim kazaniu podkreślał ważność adoracji w milczeniu, aby z głębi serca wyznawać wiarę w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, który daje się nam w Komunii Świętej. Ta szczególna uroczystość jest również doskonałą okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za wszelkie łaski, jakie od Niego otrzymujemy, a także impulsem do przemiany siebie, naszych rodzin, aby mieć siły do służby i ofiarności wobec drugiego człowieka. Źródłem siły i pokrzepienia w ziemskim pielgrzymowaniu jest uczestnictwo w Eucharystii. W ten jedyny dzień – uroczystość Bożego Ciała pragniemy dać wymowny i szczególny wyraz publicznemu wyznaniu wiary, która jest świadectwem miłości i uwielbienia Jezusa Eucharystycznego.

Bóg zapłać Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzącej za udział w uroczystości, pani Joannie i Dorocie za śpiew, liturgicznej służbie ołtarza, dziewczynkom, które sypały kwiatki, panom niosącym chorągwie, rodzinom, które wykonały ołtarze oraz wszystkim za obecność, która jest dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa.