12.06.2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

11 czerwca br. w Kościele obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Udając się w procesji do czterech ołtarzy publicznie wyznaliśmy wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Bożego Ciała ma nam przypomnieć, jak bardzo ważne jest uczestnictwo w Eucharystii, podczas której zawsze na ołtarzu dokonuje się prawdziwy cud Bożej Miłości. Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam, że kto spożywa Jego Ciało i Krew Jego pije ma życie wieczne. Wymowny i uroczysty charakter wyznania wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie uzmysławia nam również fakt, że Bóg faktycznie i realnie jest z nami. Jest obecny wśród nas w Swojej nieskończonej chwale.

Jezu Chryste, nasz Panie i Boże, wierzymy, że jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przyjmij od nas ten akt najgłębszej adoracji jako dowód naszego pragnienia, aby Cię adorować bezustannie, i jako wyraz wdzięczności za miłość, którą nam okazuje Twoje Serce. Amen.