4.06.2015

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Święto Bożego Ciała to jedno z głównych i najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Wierni poprzez udział w procesji, publicznie wyznali wiarę w rzeczywistą i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny za niezwykły dar Komunii Świętej. Jezus przychodzi do człowieka pod postacią białej Hostii chleba, aby zamieszkać w jego sercu. Procesja z Najświętszym Sakramentem i adoracja ma przypominać o ciągłej obecności Chrystusa w każdej sferze życia człowieka. Niezależnie od tego czy jesteśmy szczęśliwi i posiadamy wszelkie dobra materialne, czy też cierpimy i niesiemy krzyż codziennego trudu, należy trwać w Bogu i Jemu powierzyć swoje życie, prosząc i dziękując za otrzymywane łaski. Wierni podczas procesji modlili się przy czterech ołtarzach, symbolizujących czterech Ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Ołtarze zostały wykonane przez mieszkańców wsi: Słonowic i Kczewa, Dobrzęcina, Runowa, Wrzącej i Ścięgnicy oraz Tychowa. Zatrzymanie się i modlitwa przy każdym ołtarzu ma przypominać nam o oddawaniu Bogu chwały i czci przez pracę, naukę czy zabawę.

Eucharystia została odprawiona w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Mszę świętą uświetniły dzieci (czytając Słowo Boże i modlitwę powszechną, niosąc dary ołtarza oraz sypiąc kwiatki i dzwoniąc dzwonkami), strażacy OSP z Wrzącej, schola oraz panowie niosący chorągwie.