1.06.2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa

31 maja 2018r. Kościół katolicki obchodził uroczystość Bożego Ciała. Wierni publicznie wyznali wiarę w rzeczywistą i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Ksiądz Proboszcz w kazaniu wygłoszonym do wiernych podkreślał bardzo ważną rolę wiary w życiu każdego człowieka. Zachęcał do tego, abyśmy podążali za Chrystusem przez całe nasze życie tak jak podążaliśmy za Nim w procesji.

Uroczystość Bożego Ciała ma przypominać nam o tym, że Chrystus pragnie uczestniczyć w życiu każdego człowieka, chce towarzyszyć nam podczas trudów ziemskiego pielgrzymowania, a siłę i pokrzepienie ma nam dać pełne uczestnictwo w Eucharystii.

Powinniśmy więc wystrzegać się postawy nowoczesnego człowieka, który skupia się na przemijających wartościach kreowanych przez współczesny świat. Bo przecież „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Podążanie z wiarą za Chrystusem pozwoli wystrzec się wszelkich niepokojów i odnaleźć prawdziwe szczęście.