2.01.2020

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Nowy rok kalendarzowy rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to jeden z najstarszych dogmatów maryjnych w Kościele i pochodzi od greckiego słowa Theotokos – Matka Boga, Bogarodzica. 1 stycznia obchodzimy również Światowy Dzień Pokoju ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1968 roku.

Stojąc u progu nowego roku  z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że to będzie dobry czas. Nie możemy jednak zapomnieć, że prawdziwe szczęście i pokój możemy osiągnąć dzięki wierze w nieskończoną moc nowonarodzonego Zbawiciela i ufność Maryi – Matki Boga, która jest Pośredniczką w wypraszaniu łask u Swojego Syna. Przy okazji rozpoczęcia nowego roku pragniemy przede wszystkim wyrazić Bogu naszą wdzięczność za łaskę przeżycia minionego roku. Dziękujemy za bagaż doświadczeń tych dobrych i tych trudnych, które umocniły nas na drodze w wypełnianiu Bożego posłannictwa.  Wpatrując się w Maryję Matę Boga pragniemy prosić Ją o dalsze wstawiennictwo i wypraszanie łask u Swojego Syna Jezusa Chrystusa. W dzień modlitw o pokój pragniemy również modlić się o to, aby nastał najpierw pokój w naszych sercach, rodzinach, sąsiedztwach, szkołach i miejscach pracy niezależnie od poglądów politycznych czy uprzedzeń. Troska o wspólne dobro, okazywanie sobie serca, współczucia i zrozumienia doprowadzą do szerzenia się pokoju na świecie. Niech między nami zapanuje więc pokój Chrystusowy.

Życzmy więc sobie wzajemnie tego, co zostało zawarte w Księdze Liczb: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.” Amen.